Najnowsze
aktualności:

Informacja o wyborze oferty w ramach Rozeznania rynku nr 1/2017/KDP

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS uprzejmie informuje, iż w wyniku rozeznania rynku nr 1/2017/TR dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestników kursów zawodowych w projekcie pt.: „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE i PRACA – to się opłaca!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2017/KDP

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2017/KDP Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczących wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie pt.: „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE I PRACA – […]