Najnowsze
aktualności:

Informacja o wyborze oferty w ramach Rozeznania rynku nr 1/2017/TR

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS uprzejmie informuje, iż w wyniku rozeznania rynku nr 1/2017/TR dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie pt.: „TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2017/TR

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2017/TR Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczących wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie pt.: „TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa […]